FAQ

Nog iets niet duidelijk over onze Uppie-formules? Dan vind je ongetwijfeld hier het antwoord!

Lexicon

Wat is een aandeel?

Een aandeel is een stukje van het kapitaal van een onderneming. In ruil voor een inbreng krijg je een of meer aandelen en word je op die manier 'aandeelhouder'. De waarde van een aandeel kan elke dag schommelen.

Wat is een beleggingsfonds?

Een (beleggings)fonds kan je vergelijken met een grote pot waarin het geld van verschillende beleggers is samengebracht. Professionele beheerders beleggen dat geld in aandelen, obligaties, … volgens een bepaalde beleggingsstrategie. Kwestie van niet al je eieren in dezelfde mand te leggen!

Wat is een obligatie?

Een obligatie is een lening aan een onderneming of overheid. Je leent dus jouw geld uit en in ruil daarvoor krijg je een vergoeding, die op voorhand wordt vastgelegd.

Wat is een tak 21-verzekering?

Onze tak 21-verzekering, Uppie Moon, is een spaarproduct op 8 jaar en 1 maand onder de vorm van een levensverzekering. Met tak 21 kan je op een zekere manier met beperkt risico een kapitaal opbouwen. Je krijgt een:

  • garantie dat je het geld dat je hebt gestort (min de kosten en taksen) terugkrijgt op de einddatum,
  • vaste rentevoet,
  • eventuele winstdeling  (iets extra dat je ieder jaar kan krijgen boven op je vaste rentevoet).

De winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar veranderen. De winstdeling hangt af van de resultaten van AG en de economische situatie. AG is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht een winstdeling te geven.

Aangezien een tak 21 een levensverzekering is, kan je kiezen wie je geld krijgt als je vóór de einddatum zou overlijden. We noemen die persoon de ‘begunstigde bij overlijden’. Je duidt die aan als je start met je belegging, maar je kan die altijd wijzigen gedurende de looptijd.

Het Garantiefonds beschermt je en betaalt tot 100.000 euro per verzekeringnemer terug bij een faillissement van AG.

En de kosten? Als je instapt betaal je kosten en een taks. Als je je contract vroegtijdig stopt, dan betaal je roerende voorheffing en kosten. 

Je komt in dit filmpje meer te weten over het verschil tussen de tak 21- en tak 23-formules van Uppie.

Wat is een tak 23-verzekering?

Onze tak 23-formules, Uppie Star Fly, Run en Go, zijn levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds, zonder vaste einddatum. Je kan dus zelf kiezen wanneer je het geld weer opvraagt, in functie van de waarde van dat moment.

Die waarde evolueert mee met de waarde van het gekoppelde fonds en kan schommelen. Je hebt kans op een hogere opbrengst dan een spaarproduct, maar zonder enige garantie. De keerzijde van de medaille is dat je ook een deel van je geld kan verliezen, als de onderliggende fondsen minder goed presteren.

Aangezien een tak 23 een levensverzekering is, kan je kiezen wie je geld krijgt als je zou overlijden. We noemen die persoon de ‘begunstigde bij overlijden’. Je duidt die aan als je start met je belegging, maar je kan die altijd wijzigen gedurende de looptijd.

En de kosten? Als je instapt betaal je kosten en een taks. Als je uitstapt na 3 jaar zijn er geen kosten. Je moet nooit roerende voorheffing betalen.

Je komt in dit filmpje  meer te weten over het verschil tussen de tak 21- en tak 23-formules van Uppie.

Wat is een winstdeling?

De gewaarborgde rentevoet van een onze tak 21-formule Uppie Moon kan jaarlijks verhoogd worden met iets extra: de winstdeling. Deze is niet gegarandeerd en kan elk jaar veranderen. De winstdeling hangt af van de resultaten van AG en de economische situatie. AG is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht een winstdeling te geven.

Net zoals de gegarandeerde rentevoet, wordt de winstdeling niet uitbetaald tijdens de looptijd van je contract. Ze wordt bij je gespaarde som (de reserve in vaktermen) gevoegd en zorgt zo mee voor de aangroei van het eindbedrag. Je ontvangt dus een opbrengst op je opbrengst! Dit noemen we het sneeuwbaleffect.

Duurzaamheid

Hoe houdt AG rekening met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van verzekeringsadvies op duurzaamheidsfactoren

AG houdt bij het beleggingsbeleid voor zijn producten rekening met de belangrijkste ongunstige effecten die beleggingsbeslissingen kunnen hebben op duurzaamheidsfactoren. Aangezien het aanbod op het Uppie-platform zich beperkt tot producten van AG, krijg je dus op zijn minst advies over producten die deze belangrijkste ongunstige effecten in aanmerking nemen.

Bovendien, om jou een gepersonaliseerd advies te kunnen geven, stellen we jou vragen over je behoeften en persoonlijke situatie. Hierbij vragen we je ook naar je voorkeuren over de ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Je antwoorden hebben een rechtstreekse impact op het advies dat AG jou zal verstrekken.

Hoe integreert AG duurzaamheidsrisico’s?

Informatie over de integratie van duurzaamheidsrisico’s 

Wat is een duurzaamheidsrisico? Dit is het risico dat de waarde van de belegging daalt wanneer er zich een gebeurtenis op ecologisch of sociaal gebied of goed bestuur voordoet. Een voorbeeld: de klimaatopwarming kan zorgen voor meer natuurrampen. Op sommige bedrijven kan dit een grote impact hebben, waardoor ze uitzonderlijke beleidsbeslissingen moeten nemen. Dit kan een invloed hebben op het rendement.

AG ontwikkelt tak 21- en tak 23-levensverzekeringen waarbij rekening wordt gehouden met duurzaamheidsrisico's. Daarnaast geeft AG via het Uppie-platform ook advies. Dit gaat enkel over producten van AG. De duurzaamheidsrisico's zijn dan ook automatisch geïntegreerd in het verzekeringsadvies dat je er ontvangt. Op dit ogenblik worden de duurzaamheidsrisico's niet aan jouw persoonlijke beleggingssituatie afgetoetst. Door een gebrek aan data kunnen wij geen concrete beoordeling maken van de waarschijnlijke effecten van deze duurzaamheidsrisico's op het rendement van de tak 21- en tak 23-levensverzekeringen voorgesteld via Uppie.

De duurzaamheidsrisico’s maken voortaan ook deel uit van het verloningsbeleid van AG. Meer informatie kan je hier terugvinden.

Mijn contract

Kan ik (een deel van) mijn geld vroeger opvragen dan de einddatum?

Ja, je kan altijd je geld of een deel ervan opnemen. Er is wel een verschil tussen de tak 23-formules (Uppie Star Go, Uppie Star Run of Uppie Star Fly) en de tak 21-formule (Uppie Moon).

Bij onze tak 23-formules is er geen vaste einddatum. Je kan dus zonder problemen je geld opvragen, wanneer je maar wil. Tijdens de eerste drie jaar moet je wel uitstapkosten betalen, daarna niet meer. Er is nooit een roerende voorheffing.

Bij onze tak 21-formule is er wel een vaste einddatum van 8 jaar en 1 maand. In ruil daarvoor krijg je van AG een vaste, gegarandeerde rentevoet. Wil je vroeger (een deel van) je geld terug, dan moet je taksen (roerende voorheffing) en kosten betalen. Er is ook een “financiële correctie” of MVA (market value adjustment) mogelijk. Deze aanpassing van het contract aan de marktwaarde beschermt andere spaarders. Zo ondervinden die geen nadeel als anderen hun tak 21 vroegtijdig beëindigen.

Contacteer het Uppie-team voor een overzicht van de mogelijke kosten.  

Kan ik mijn maandelijkse stortingen stoppen?

Ja, je kan op elk moment je maandelijkse stortingen tijdelijk of definitief stopzetten. Je kan ook het bedrag wijzigen. Je doet dit in je Uppie account, waar je jouw contract kan selecteren.

Wat gebeurt er met mijn geld als ik investeer in een Uppie-formule?

Als je belegt in een tak 23-formule (Uppie Star Go, Uppie Star Run of Uppie Star Fly) gaat je geld naar een beleggingsfonds. AG geeft voor elk fonds een mandaat aan verschillende fondsenbeheerders. Deze strategie noemen we MultiManagement. Zo kan AG verschillende beheerstrategieën aanbieden, waardoor het de marktschommelingen beter kan opvangen. Met deze diversificatie streeft AG naar een mogelijk hoger rendement. AG evalueert voortdurend de resultaten van deze beheerders en vervangt, verhoogt of vermindert zo nodig het door hen beheerde deel van het fonds. Meer weten? Bekijk dan zeker dit filmpje over MultiManagement van AG. 

In onze tak 21-formule (Uppie Moon) doet AG zelf het beheer van de investeringen op een manier waarop het de geïnvesteerde sommen en de gewaarborgde intrestvoet van je contract kan veiligstellen. AG investeert hiervoor vooral in staats- en bedrijfsobligaties, immobiliën en infrastructuurprojecten.

Een vraag?

Je kan ons bereiken

via e-mail op customercare@ag.be

via telefoon op 02/664.94.85 van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Een vraag?

Je kan ons bereiken

via e-mail op customercare@ag.be

via telefoon op 02/664.94.85 van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.