Cookiebeleid AG

supporter de votre vie

Hieronder leggen wij u uit hoe wij cookies en soortgelijke technologieën op onze websites gebruiken.

“Wij” dat is AG Insurance (afgekort AG) NV/SA, met maatschappelijke zetel te B-1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, BTW BE 0404.494.849 (RPR – Brussel).

Wij gebruiken cookies in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften, dit cookiebeleid en, voor zover de geplaatste cookies uw persoonsgegevens verzamelen, onze privacyverklaring

Dit cookiebeleid is van toepassing op al onze websites met (sub)domein "ag.be", tenzij anders bepaald door de specifieke website die u bezoekt. 

Hebt u vragen voor ons over uw privacy of cookies?

Mail of schrijf ons. Onze ‘data protection officer’ of ‘DPO’, dat is onze specialist ter zake, neemt het binnen de maand met u op.

AG Insurance, Data Protection Officer, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, AG_DPO@aginsurance.be

Een cookie is een tekstbestandje dat gedurende zijn levensduur wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of elk ander apparaat dat met het internet is verbonden wanneer u een website bezoekt of een app gebruikt. Telkens als u die website bezoekt of die app gebruikt, leest de (web)server de informatie in de cookie die eerder op uw apparaat werd opgeslagen.

Naast cookies kunnen andere technologieën met soortgelijke functies gebruikt worden op onze websites. 

In dit beleid omvat het begrip ‘cookies’ alle technologieën die het opslaan en lezen van informatie op uw apparaat mogelijk maken. 

Wij gebruiken 

 • strikt noodzakelijke cookies (verplicht; deze cookies worden geplaatst en gelezen tenzij u deze uitschakelt in uw browserinstellingen)
 • niet-strikt noodzakelijke cookies (facultatief; deze cookies worden niet geplaatst zonder uw toestemming. Hoe u uw toestemming kunt geven of intrekken, leest u hier voor de websites)
  • functionele cookies
  • analytische cookies
  • cookies voor gepersonaliseerde content
  • sociale mediacookies
  • cookies voor doelgroepgerichte reclame
 
Lees hieronder de beschrijving van elke categorie: 

 

 

Strikt noodzakelijke cookie (verplicht)

 • Die cookies zijn nodig voor het goed en veilig functioneren van onze websites en , of zijn strikt noodzakelijk om de door u uitdrukkelijk gevraagde dienst te leveren.
 • Zij kunnen niet worden geweigerd, maar u kunt wel uw browser instellen om ze te blokkeren en/of te verwijderen.  

Niet-strikt noodzakelijke cookies (facultatief) 

 • Die cookies worden enkel geplaatst nadat u daarvoor uw toestemming hebt gegeven.
 • U kunt zelf  kiezen of u alle, sommige of geen van die cookies aanvaardt op onze websites.
 • U heeft ook steeds de mogelijkheid om uw cookievoorkeuren in de toekomst te wijzigen en uw eerdere toestemmingen in te trekken.
 • Meer informatie vindt u in hoofdstuk 4. 

Als u instemt met het gebruik van alle of bepaalde niet-strikt noodzakelijke cookies

 • betekent dit dat alle of de desbetreffende niet-strikt noodzakelijke cookies geplaatst en gelezen kunnen worden telkens als u onze websites bezoekt op hetzelfde apparaat, en dit gedurende de ganse levensduur van de desbetreffende cookies. De levensduur van de cookies vindt u terug in uw cookievoorkeurenmenu.
 • Uw toestemming (per apparaat) geldt voor een beperkte duur (12 maanden), d.w.z. dat gedurende die geldigheidsduur nieuwe cookies geplaatst kunnen worden (tenzij u in de tussentijd uw toestemming zou hebben ingetrokken).
 • Strikt noodzakelijke cookies zullen ook worden geplaatst, tenzij u deze uitschakelt in uw browserinstellingen.  

Als u geen niet-strikt noodzakelijke cookies aanvaardt

 • hebt u nog steeds toegang tot onze websites
 • maar kunnen we u niet de beste gebruikerservaring garanderen.
 • Het is mogelijk dat bepaalde functies of (delen van) onze websites dan niet (goed) werken.
 • Strikt noodzakelijke cookies zullen toch nog worden geplaatst, tenzij u deze uitschakelt in uw browserinstellingen. 

Wanneer u een website met niet-strikt noodzakelijke cookies voor de eerste keer op een bepaald apparaat bezoekt, verschijnt een cookie banner waarin u kunt aangeven dat u: 

Ofwel 

akkoord gaat met het gebruik van alle cookies op onze websites

 • Dit kan u doen door op de knop “Alle toestaan” te klikken.
 • Dit betekent dat u akkoord gaat met het ontvangen van niet-strikt noodzakelijke cookies en het lezen ervan telkens als u op hetzelfde apparaat onze websites met (sub)domein ag.be bezoekt.
 • Ook strikt noodzakelijke cookies zullen worden geplaatst en gelezen, tenzij u deze uitschakelt in uw browserinstellingen. 

Ofwel 

akkoord gaat met het gebruik van bepaalde categorieën van niet-strikt noodzakelijke cookies

 • Dit kan u doen door:
  • aan te geven met welke categorieën van die cookies u instemt; en
  • vervolgens op “Mijn keuzes bevestigen” te klikken.
 • Dit betekent dat u akkoord gaat met het ontvangen van het desbetreffende type cookie en het lezen van deze cookies telkens als u op hetzelfde apparaat onze websites met (sub)domein ag.be bezoekt.
 • De categorieën van niet-strikt noodzakelijke cookies waarmee u niet instemt, zullen niet geplaatst worden op uw apparaat.
 • Ook strikt noodzakelijke cookies zullen worden geplaatst en gelezen, tenzij u deze uitschakelt in uw browserinstellingen. 

Ofwel 

niet akkoord gaat met het gebruik van niet-strikt noodzakelijke cookies

 • Dit kan u doen door:
  • ofwel de cookie banner te sluiten door op het kruisje bovenaan te klikken;
  • ofwel op de knop “Mijn keuzes bevestigen” te klikken zonder activering van niet-strikt noodzakelijke cookies;
  • ofwel op de knop “Alles afwijzen” te klikken.
 • Dit betekent dat niet-strikt noodzakelijke cookies niet zullen worden geplaatst.
 • Maar strikt noodzakelijke cookies zullen toch worden geplaatst en gelezen, tenzij u deze uitschakelt in uw browserinstellingen.   
 • Hoewel u hebt ingestemd met het gebruik van alle of bepaalde niet-strikt noodzakelijke cookies, zullen die aanvaarde cookies niet worden bewaard en gebruikt als en zolang ze gedeactiveerd zijn in uw browserinstellingen.
 • Als een website enkel strikt noodzakelijke cookies heeft, zal een informatieve banner op uw scherm verschijnen zodat u op de hoogte bent dat de website strikt noodzakelijke cookies gebruikt. In dat geval kunt u de strikt noodzakelijke cookies nog steeds deactiveren in uw browserinstellingen. 

Wanneer u één van onze websites bezoekt nadat u uw cookievoorkeuren hebt aangegeven tijdens een eerste bezoek aan één van onze websites op hetzelfde apparaat (zie hier voor meer informatie):  

 1. Zal geen cookie banner meer verschijnen, tenzij: 
  • uw toestemming niet langer geldig is na het verstrijken van de geldigheidsduur ervan (zie hierna); of
  • u tijdens uw eerste bezoek niet akkoord gegaan bent met het gebruik van niet-strikt noodzakelijke cookies door middel van het klikken op het kruisje bovenaan de cookie banner om die cookie banner te sluiten.
 2. maar behoudt u de volledige controle over uw cookievoorkeuren:
  • u kunt op ieder moment eenvoudig in uw cookievoorkeurenmenu op elke website uw eerdere toestemming voor niet-strikt noodzakelijke cookies intrekken en uw cookievoorkeuren wijzigen.
  • Dit kan u doen door:
   • eerst te klikken op de “Cookies”-knop onderaan de website; en
   • vervolgens te klikken op de knop “Beheer mijn cookievoorkeuren”. 

Uw toestemming en cookievoorkeuren (per apparaat) zijn geldig voor een beperkte duur (12 maanden). Na deze termijn zult u opnieuw een cookie banner zien wanneer u een website met niet-strikt noodzakelijke cookies voor het eerst op een specifiek apparaat bezoekt.

Dit zal ook het geval zijn indien u tijdens een eerder bezoek op één van onze websites niet akkoord gegaan bent met het gebruik van niet-strikt noodzakelijke cookies door middel van het klikken op het kruisje bovenaan de cookie banner om die cookie banner te sluiten.

In die nieuwe banner kunt u aangeven dat u: 

ofwel akkoord gaat met het gebruik van alle cookies op onze websites 

 • Dit kan u doen door op de knop “Alle toestaan” te klikken.
 • Dit betekent dat u akkoord gaat met het ontvangen van niet-strikt noodzakelijke cookies en het lezen ervan telkens als u op hetzelfde apparaat onze websites met (sub)domein ag.be bezoekt.
 • Ook strikt noodzakelijke cookies zullen worden geplaatst en gelezen, tenzij u deze uitschakelt in uw browserinstellingen. 

ofwel akkoord gaat met het gebruik van bepaalde categorieën van niet-strikt noodzakelijke cookies 

 • Dit kan u doen door:
  • aan te geven met welke categorieën van die cookies u instemt; en
  • vervolgens op “Mijn keuzes bevestigen” te klikken.
 • Dit betekent dat u akkoord gaat met het ontvangen van het desbetreffende type cookie en het lezen van deze cookies telkens als u op hetzelfde apparaat onze websites met (sub)domein ag.be bezoekt.
 • De categorieën van niet-strikt noodzakelijke cookies waarmee u niet instemt, zullen niet geplaatst worden op uw apparaat.
 • Ook strikt noodzakelijke cookies zullen worden geplaatst en gelezen, tenzij u deze uitschakelt in uw browserinstellingen. 

ofwel niet akkoord gaat met het gebruik van niet-strikt noodzakelijke cookies 

 • Dit kan u doen door:
  • ofwel de cookie banner te sluiten door op het kruisje bovenaan te klikken;
  • ofwel op de knop “Mijn keuzes bevestigen” te klikken zonder activering van niet-strikt noodzakelijke cookies;
  • ofwel op de knop “Alles afwijzen” te klikken.
 • Dit betekent dat niet-strikt noodzakelijke cookies niet zullen worden geplaatst.
 • Maar strikt noodzakelijke cookies zullen toch worden geplaatst en gelezen, tenzij u deze uitschakelt in uw browserinstellingen.  
 • Hoewel u hebt ingestemd met het gebruik van alle of bepaalde niet-strikt noodzakelijke cookies, zullen die aanvaarde cookies niet worden bewaard en gebruikt als en zolang ze gedeactiveerd zijn in uw browserinstellingen. 
 • Als een website enkel strikt noodzakelijke cookies heeft, zal een informatieve banner op uw scherm verschijnen zodat u op de hoogte bent dat de website strikt noodzakelijke cookies gebruikt. In dat geval kunt u de strikt noodzakelijke cookies nog steeds deactiveren in uw browserinstellingen. 

De meeste webbrowsers zijn standaard geconfigureerd om cookies automatisch te aanvaarden. U kunt uw browserinstellingen op ieder moment wijzigen door uw voorkeuren aan te passen die alle of bepaalde cookies kunnen toelaten of weigeren, de al opgeslagen cookies verwijderen of u melden wanneer een cookie geplaatst is.

Voor meer informatie, raadpleeg de documentatie van uw browserfabrikant.

Als uw browserinstellingen alle cookies blokkeren, is een cookie banner te zien op de website die u bezoekt, maar zelfs indien u niet-strikt noodzakelijke cookies aanvaardt, zullen die cookies niet worden bewaard en gebruikt als en zolang ze gedeactiveerd zijn in uw browserinstellingen. 

 

U kunt uw toestemming voor alle of bepaalde niet-strikt noodzakelijke cookies op ieder moment eenvoudig intrekken als volgt:

Op elke webpagina:

 • Klik eerst op de “Cookies”-knop onderaan de website;
 • Klik vervolgens op de knop “Beheer mijn cookievoorkeuren”;
 • Klik dan ofwel op de knop “Mijn keuzes bevestigen” zonder activering van de niet-strikt noodzakelijke cookies die u niet wenst, ofwel op de knop  “Alles afwijzen” om alle niet-strikt noodzakelijke cookies af te wijzen

In uw browserinstellingen

Raadpleeg hiervoor de documentatie van uw browserfabrikant

Het intrekken van uw toestemming voor alle of bepaalde niet-strikt noodzakelijke cookies betekent dat geen nieuwe (van de desbetreffende categorie van) niet-strikt noodzakelijke cookies zullen worden geplaatst.

Uw keuze voor de intrekking van uw eerdere toestemming voor het gebruik van alle of bepaalde niet-strikt noodzakelijke cookies op onze websites zal per apparaat opnieuw geldig zijn voor een beperkte duur (12 maanden). Meer informatie over wat gebeurt na het verstrijken van die geldigheidsduur, vindt u in hoofdstuk 2.  

Indien u uw eerdere toestemming voor alle of bepaalde niet-strikt noodzakelijke cookies intrekt, dan blijven de cookies die reeds met uw eerdere toestemming werden opgeslagen op uw apparaat tot zolang de levensduur van de desbetreffende cookie is verstreken. De levensduur van de desbetreffende cookie vindt u in uw voorkeurenmenu.

 

U kan wel zelf de reeds opgeslagen cookies op uw apparaat voor het verstrijken van de levensduur ervan verwijderen via uw browersinstellingen. Raadpleeg hiervoor de documentatie van uw browserfabrikant.

U kunt zelf de cookies die al zijn opgeslagen op uw apparaat voor het verstrijken van de levensduur ervan verwijderen via uw browserinstellingen. Voor meer informatie, raadpleeg de documentatie van uw browserfabrikant. 

Om technische redenen zijn wij niet in staat om al opgeslagen cookies in uw apparaat in uw plaats te verwijderen. U kunt die cookies zelf verwijderen via uw browserinstellingen. 

Voor zover cookies uw persoonsgegevens verzamelen, dan waken wij SAMEN over uw privacy.

Meer informatie omtrent uw rechten inzake uw persoonsgegevens en hoe u deze kunt uitoefenen, leest u in onze privacyverklaring

 • Hoe u uw toestemming voor niet-strikt noodzakelijke cookies altijd en eenvoudig kunt intrekken, leest u in hoofdstuk 4.
 • Strikt noodzakelijke cookies kunt u uitschakelen en/of verwijderen via uw browserinstellingen. Raadpleeg hiervoor de documentatie van uw browserfabrikant. 

Hebt u vragen voor ons over uw privacy of cookies? Wenst u uw rechten inzake uw privacy uit te oefenen?

Mail of schrijf ons. Onze ‘data protection officer’ of ‘DPO’, dat is onze specialist ter zake, neemt het binnen de maand met u op.

AG Insurance, Data Protection Officer, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, AG_DPO@aginsurance.be

Hebt u klachten over hoe wij omgaan met uw privacy? Dan is dit het juiste aanspreekpunt:
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, +32 2 274 48 00

Indien cookies op onze websites persoonsgegevens verzamelen, verwerken WIJ uw persoonsgegevens, op een wettelijk correcte manier en overeenkomstig onze privacyverklaring. 

Indien cookies op onze websites persoonsgegevens verzamelen: 

zijn wij in principe de verwerkingsverantwoordelijke.

Dit betekent dat wij uw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens.

tenzij het gaat om sociale media cookies of om cookies voor doelgroepgerichte reclame.

Die cookies worden -enkel mits uw voorafgaande toestemming- geplaatst door een derde partij die niet handelt op onze instructies en die de verzamelde gegevens gebruikt voor de eigen doeleinden.

Sociale media cookies kunnen (persoons)gegevens verzamelen en doorsturen naar het sociale mediumplatform voor het eigen gebruik door dat platform (bv. direct marketing, analytische studies, of marktonderzoek door het platform zelf). In dat geval is dat platform de verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de verwerking(en) van uw persoonsgegevens voor die eigen doeleinden. Dit betekent dat dat platform, voor wat betreft die verwerking(en), uw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten is voor alle vragen over het gebruik door dat platform van uw persoonsgegevens.

Cookies voor doelgroepgerichte reclame kunnen (persoons)gegevens verzamelen en doorsturen naar de desbetreffende advertentiepartij voor het eigen gebruik door die advertentiepartij (bv. direct marketing, analytische studies, of marktonderzoek door de die advertentiepartij zelf). In dat geval is die advertentiepartij de verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de verwerking(en) van uw persoonsgegevens voor die eigen doeleinden. Dit betekent dat die advertentiepartij, voor wat betreft die verwerking(en), uw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten is voor alle vragen over het gebruik door dat platform van uw persoonsgegevens. 

Sociale mediacookies en cookies voor doelgroepgerichte reclame worden volledig gecontroleerd door de derde partij die die cookies plaatst. Wij oefenen dan ook geen enkele controle uit op de manier waarop die derde deze cookies beheert en de via deze cookies verzamelde (persoons)gegevens gebruikt. Het gebruik door die derden van uw persoonsgegevens behoort dan ook niet tot onze verantwoordelijkheid.

 • We raden u dan ook aan om de privacyverklaring en het cookiebeleid van deze derden te lezen als u meer informatie wenst over de manier waarop deze derden uw persoonlijke gegevens en cookies gebruiken.
 • U kunt het gebruik van zulke cookies op ieder moment eenvoudig aanvaarden of weigeren in uw cookievoorkeurenmenu vanaf elke pagina van de website. U kunt ook altijd en eenvoudig uw eerdere toestemming intrekken.

In onze privacyverklaring leggen wij u uit dat wij enkel die persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor een specifiek doeleinde en enkel voor zover er een juridische basis is. Daarin leggen wij u ook uit dat wij soms voor het bereiken van dat doeleinde uw persoonsgegevens verwerken voor profilering en het nemen van bepaalde beslissingen op basis van een profiel.

Indien cookies op onze websites persoonsgegevens verzamelen (bv. IP-adres, uw klik- en surfgedrag), dan verwerken wij die persoonsgegevens (en gebruiken wij desgevallend uw persoonsgegevens voor profilering) enkel: 

 1. voor zover strikt noodzakelijk voor het specifieke doeleinde vermeld in uw cookievoorkeurenmenu; en
 2. indien er een juridische basis is. 

Concreet betekent dit het volgende.

Indien strikt noodzakelijke cookies op onze websites persoonsgegevens verzamelen

Doeleinde (samengevat) en juridische basis:

 • het goed en veilig functioneren van websites en  → ons gerechtvaardigd belang. U kan uw recht van bezwaar uitoefenen en ons informatie verzoeken omtrent het billijke evenwicht tussen uw privacy en ons gerechtvaardigd belang dat wij nastreven (zie onze privacyverklaring voor meer info).
 • indien strikt noodzakelijk om een uitdrukkelijk door de websitebezoeker of appgebruiker gevraagde dienst te leveren → verwerking is nodig om het contract uit te voeren of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen. 

Indien functionele cookies -waarmee u heeft ingestemd (zie hoofdstuk 2) op onze websites en  persoonsgegevens verzamelen 

 • Doeleinde (samengevat): optimalisering van uw gebruikservaring (voor meer info, zie hoofdstuk 2).
 • Juridische basis: uw voorafgaande toestemming die u altijd en eenvoudig kunt intrekken (voor meer info, zie hoofdstuk 2). 

Indien analytische cookies -waarmee u heeft ingestemd (zie hoofdstuk 2)- op onze websites en  persoonsgegevens verzamelen

 • Doeleinde (samengevat): statistische doeleinden voor het verbeteren van de inhoud van onze webpagina's (voor meer info, zie hoofdstuk 2).
 • Juridische basis: uw voorafgaande toestemming die u altijd en eenvoudig kunt intrekken (voor meer info, zie hoofdstuk 2). 

Indien cookies voor gepersonaliseerde content -waarmee u heeft ingestemd (zie hoofdstuk 2)- op onze websites  persoonsgegevens verzamelen

 • Doeleinde (samengevat): personalisering van onze informatie voor u over onze eigen producten en diensten (voor meer info, zie hoofdstuk 2).
 • Juridische basis: uw voorafgaande toestemming die u altijd en eenvoudig kunt intrekken (voor meer info, zie hoofdstuk 2). U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectie, inclusief de profilering die erop betrekking heeft (voor meer info, zie onze privacyverklaring). 
 • Voor het bereiken van voormeld doeleinde gebruiken wij uw (persoons)gegevens voor profilering. Op basis van de (persoons)gegevens die wij verkrijgen via deze cookies (bv. bezochte pagina's en gelezen artikels op onze websites) maken wij een profiel van u op dat wij gebruiken om u gepersonaliseerde direct marketing over onze eigen producten en diensten te bezorgen (tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing). Die cookies laten ons niet toe u rechtstreeks te identificeren aangezien wij uw naam niet kennen. Wij kunnen dat echter wel indien u ons zelf informatie hebt bezorgd waarmee u rechtstreeks geïdentificeerd kunt worden (bv. wanneer u een login aanmaakt bij de registratie in een private zone). De verzamelde informatie wordt in geen geval gebruikt om u advertenties aan te bieden voor producten en diensten gecommercialiseerd door derden, en wordt niet doorgegeven aan derden voor hun eigen (reclame)doeleinden. Indien u deze cookies niet aanvaardt, zal onze direct marketing over onze eigen producten en diensten minder of niet gepersonaliseerd zijn. 

Indien sociale mediacookies -waarmee u heeft ingestemd (zie hoofdstuk 2)- op onze websites  persoonsgegevens verzamelen

 • Doeleinde (samengevat): het u mogelijk maken om info op onze websites en  rechtstreeks op sociale media te delen en filmpjes rechtstreeks vanop onze websites en  te bekijken (voor meer info, zie hoofdstuk 2).
 • Juridische basis: uw voorafgaande toestemming die u altijd en eenvoudig kunt intrekken (voor meer info, zie hoofdstuk 2).
 • Opgepast: Voor het bereiken van voormeld doeleinde gebruiken wij uw (persoons)gegevens niet voor profilering, maar weet wel dat de derde partij die de cookies plaatst de verkregen (persoons)gegevens kan gebruiken voor eigen doeleinden (voor meer info, zie hoofdstuk 2). Voor het bereiken van die eigen doeleinden kan die derde uw surf- en klikgedrag in de loop van de tijd en op tal van websites volgen en op basis van deze gegevens profielen van u maken om bijvoorbeeld nauwkeuriger en doelgerichter marketing te plaatsen tijdens uw toekomstige surfsessies. Voor meer informatie omtrent het gebruik door die derde van uw (persoons)gegevens, raden wij u aan de privacyverklaring en het cookiebeleid van die derde te raadplegen. 

Indien cookies voor doelgroepgerichte reclame -waarmee u heeft ingestemd (zie hoofdstuk 2)- op onze websites persoonsgegevens verzamelen 

 • Doeleinde (samengevat): het laten weergeven van gepersonaliseerde advertenties op websites van derden na een bezoek op onze website (voor meer info, zie hoofdstuk 2).
 • Juridische basis: uw voorafgaande toestemming die u altijd en eenvoudig kunt intrekken (voor meer info, zie hoofdstuk 2).
 • Opgepast: Voor het bereiken van voormeld doeleinde gebruiken wij uw (persoons)gegevens niet voor profilering, maar weet wel dat de derde partij die de cookies plaatst de verkregen (persoons)gegevens kan gebruiken voor eigen doeleinden (voor meer info, zie hoofdstuk 2). Voor het bereiken van die eigen doeleinden kan die derde uw surf- en klikgedrag in de loop van de tijd en op tal van websites volgen en op basis van deze gegevens profielen van u maken om bijvoorbeeld nauwkeuriger en doelgerichter marketing te plaatsen tijdens uw toekomstige surfsessies. Voor meer informatie omtrent het gebruik door die derde van uw (persoons)gegevens, raden wij u aan de privacyverklaring en het cookiebeleid van die derde te raadplegen. 

Niet iedereen binnen AG heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Enkel personen die uw dossier behandelen, kunnen ze raadplegen en verwerken. Deze personen hebben een strikte geheimhoudingsplicht en gaan er heel bewust mee om. Maar er is meer: onze gespecialiseerde teams zorgen ervoor dat het technisch gezien onmogelijk is dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

In onze privacyverklaring leggen wij u uit dat wij uw persoonsgegevens niet zomaar overdragen aan derden. 

In het kader van cookies betekent dit dat wij geen (persoons)gegevens overdragen aan een andere persoon, tenzij: 

 1. wij voor het bereiken van het doeleinde van de cookie een beroep moeten doen op een derde die louter handelt op onze instructies.
  Indien wij aan die derde persoonsgegevens overdragen, dan wordt die derde beschouwd als een "verwerker".
  Voor dergelijke overdracht van eventuele persoonsgegevens verkregen via cookies baseren wij ons op dezelfde juridische basis als voor het plaatsen en lezen van de cookies. 
 2. wanneer cookies geplaatst zijn door derden die de via die cookies verkregen (persoons)gegevens gebruiken voor de eigen doeleinden. Dit is het geval bij de sociale mediacookies en de cookies voor doelgroepgerichte reclame waarbij een derde (namelijk het sociale mediumplatform respectievelijk de advertentiepartij) de via de geplaatste cookies (persoons)gegevens gebruikt voor de eigen doeleinden (bv. direct marketing, inclusief profilering die daarop betrekking heeft).
  Indien die derde via cookies persoonsgegevens ontvangt, dan wordt die derde beschouwd als een "verwerkingsverantwoordelijke". Zoals uitgelegd, oefenen wij geen enkele controle uit op de manier waarop die derde deze cookies beheert en de via deze cookies verzamelde (persoons)gegevens gebruikt. Het gebruik door die derden van uw persoonsgegevens behoort dan ook niet tot onze verantwoordelijkheid.
  → We raden u dan ook aan om de privacyverklaring en het cookiebeleid van deze derden te lezen als u meer informatie wenst over de manier waarop deze derden uw persoonlijke gegevens en cookies gebruiken.
  Dergelijke eventuele overdracht van persoonsgegevens wordt gebaseerd op uw voorafgaande toestemming voor sociale mediacookies en uw voorafgaande toestemming voor cookies voor doelgroepgerichte reclame. Die toestemming kunt u steeds intrekken (zie hoofdstuk 3). 

In onze privacyverklaring leggen wij u uit dat wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het bereiken van het specifieke doeleinde ervan.

Wij bewaren geen (persoons)gegevens verkregen via cookies, maar wij bewaren wel gedurende 25 maanden de gegevens die wij via Adobe Analytics verkrijgen na onmiddellijke inkorting van uw IP-adres. Die gegevens laten ons niet toe u rechtstreeks te identificeren aangezien wij uw naam niet kennen. 

Sociale mediacookies en cookies voor doelgroepgerichte reclame worden volledig gecontroleerd door de derde partij die die cookies plaatst. Wij oefenen dan ook geen enkele controle uit op de manier waarop die derde deze cookies beheert en de via deze cookies verzamelde (persoons)gegevens gebruikt. Het gebruik door die derden van uw persoonsgegevens behoort dan ook niet tot onze verantwoordelijkheid.

 

 • We raden u dan ook aan om de privacyverklaring en het cookiebeleid van deze derden te lezen als u meer informatie wenst over de manier waarop deze derden uw persoonlijke gegevens en cookies gebruiken.
 • U kunt het gebruik van zulke cookies op ieder moment eenvoudig aanvaarden of weigeren in uw cookievoorkeurenmenu vanaf elke pagina van de website. Meer informatie vindt u hier. U kunt ook altijd en eenvoudig uw eerdere toestemming intrekken (zie hoofdstuk 4). 

U wordt op de hoogte gebracht van eventuele aanpassingen van dit cookiebeleid door een informatieve banner die verschijnt wanneer u een van onze websites bezoekt.

Als de aanpassing tot een grote verandering zou leiden (bv. een wijziging van de categorieën van cookies die gebruikt worden enz.), ziet u opnieuw een cookie banner waarin u uw cookievoorkeuren kunt aangeven. 

Hebt u vragen voor ons over uw privacy of cookies?

Mail of schrijf ons. Onze ‘data protection officer’ of ‘DPO’, dat is onze specialist ter zake, neemt het binnen de maand met u op.

AG Insurance, Data Protection Officer, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, AG_DPO@aginsurance.be

Privacyverklaring

Lees meer

Beheer uw cookievoorkeuren

Cookievoorkeuren aanpassen