Welkom bij Uppie

Uppie is het gloednieuwe platform van AG om online te sparen of te beleggen! En je staat er niet alleen voor. Gaan we samen stap voor stap op zoek naar de Uppie-formule die het best bij je past? 

ONDERSTEUNEND

Met Uppie beleg je nooit in je eentje

Invest with uppie

Beginner of doorgewinterde belegger? Je belegt online, met Uppie aan je zij. Onthul je verwachtingen en Uppie zegt je welke formule iets voor jou is. Als dat niet slim beleggen is?

Invest with uppie

TOEGANKELIJK

Een formule vanaf 10 euro

Vanaf 10 euro formule

Beleggen in Uppie kan al vanaf 10 euro met één enkel bedrag, een maandelijks bedrag of de combinatie van beide. Je moet dus geen goedgevulde spaarrekening hebben om te starten.

Vanaf 10 euro formule

DESKUNDIG

Experts achter de schermen

Expert achter de schermen

Het beheer van jouw belegging in Uppie is in handen van de specialisten van AG, de Belgische nummer 1 in levensverzekeringen. Zij zorgen ervoor dat je geld wordt gespreid om een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

AG logo  Uppie is een online spaar- en beleggingsoplossing van AG.

Expert achter de schermen

FLEXIBEL

Je bewaart altijd het overzicht

De dagelijkse prestaties van je belegging raadplegen? Dat kan in je persoonlijke Uppie-account. Je kan er meteen ook een extra som bijstorten, je bedrag aanpassen of je betaling stopzetten.

Wat zijn de Uppie-formules?

Uppie StarFly

Tak 23

uppie-star-fly
 • Een levensverzekering van AG zonder vaste einddatum
 • Je belegt je geld in het fonds AG Life Growth, dat is samengesteld uit ongeveer 75% aandelen en 25% obligaties.
Mogelijke winst Mogelijk verlies

Uppie StarRun

Tak 23

uppie-star-run
 • Een levensverzekering van AG zonder vaste einddatum
 • Je belegt je geld in het fonds AG Life Balanced, dat is samengesteld uit ongeveer 50% aandelen en 50% obligaties.
Mogelijke winst Mogelijk verlies

Uppie StarGo

Tak 23

uppie-star-go
 • Een levensverzekering van AG zonder vaste einddatum
 • Je belegt je geld in het fonds AG Life Stability, dat is samengesteld uit ongeveer 25% aandelen en 75% obligaties.
Mogelijke winst Mogelijk verlies

UppieMoon

Tak 21

uppie-moon
 • Een levensverzekering van AG met een looptijd van 8 jaar en 1 maand
 • Je krijgt op de einddatum minstens je geïnvesteerde bedrag terug (zonder de taksen en kosten) en bent zeker van een gegarandeerde rentevoet, aangevuld met mogelijke winstdelingen.
Mogelijke winst Mogelijk verlies

Mogelijke winst = een idee van wat een belegging zou kunnen opbrengen

Mogelijk verlies = een idee van wat je met een belegging zou kunnen verliezen

Het verschil tussen een tak 21- en een tak 23-levensverzekering kom je te weten in dit filmpje.

Voor wie meer wil weten over onze Uppie-formules ...

 • Wat houden de formules in?
 • Uppie Star, een tak 23-levensverzekering, is een beleggingsformule zonder vaste einddatum en zonder gegarandeerde opbrengst. Wie een tak 23 kiest, mikt op een potentieel hoger rendement maar weet dat een verlies niet uitgesloten is.

  Uppie Moon, een tak 21-levensverzekering, is een spaarformule met een vaste looptijd van 8 jaar en 1 maand en een gegarandeerde rentevoet. Wie een tak 21 kiest, mikt op meer veiligheid en wil het mogelijke verlies beperken.

  Je vindt schattingen van mogelijke winst en verlies in de essentiële-informatiedocumenten.

  Uppie Star Fly 

  Deze tak 23-levensverzekering belegt via het fonds AG Life Growth voor ongeveer

  • 25% in obligaties
  • 75% in aandelen

  Er is geen vaste looptijd voor deze belegging, maar we bevelen sterk aan om voor minimaal 4 jaar te beleggen. 

  Uppie Star Run

  Deze tak 23-levensverzekering belegt via het fonds AG Life Balanced voor ongeveer

  • 50% in obligaties
  • 50% in aandelen 

  Er is geen vaste looptijd voor deze belegging, maar we bevelen sterk aan om voor minimaal 4 jaar te beleggen.

  Uppie Star Go

  Deze tak 23-levensverzekering belegt via het fonds AG Life Stability voor ongeveer

  • 75% in obligaties
  • 25% in aandelen

  Er is geen vaste looptijd voor deze belegging, maar we bevelen sterk aan om voor minimaal 3 jaar te beleggen.

  Uppie Moon

  Deze tak 21-levensverzekering is een spaarformule met een vaste looptijd van 8 jaar en 1 maand en een gegarandeerde rentevoet. Deze rentevoet is van toepassing op het moment van ontvangst van je storting en kan wijzigen voor toekomstige stortingen.

  Je kan ook jaarlijks een winstdeling krijgen. Deze is niet gegarandeerd en kan elk jaar veranderen. De winstdeling hangt af van de resultaten van AG en de economische situatie. Deze wordt bij je gespaarde som (de reserve) gevoegd en zorgt mee voor de aangroei van je eindkapitaal. AG is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht een winstdeling te geven.

 • De fondsen van Uppie Star
 • De geografische en sectoriële spreiding, de belangrijkste aandelen, het geannualiseerde rendement, … vind je terug in het maandelijks rapport van elk fonds.

  Het is koffiedik kijken hoeveel je belegging zal opbrengen. Maar de fondsen van AG waarin je met Uppie kan beleggen, bestaan al heel wat langer dan vandaag. We kunnen dus wel even terugblikken naar het verleden ervan.

  Rendementen per jaar

  Dit zijn rendementen uit het verleden, zonder rekening te houden met de instapkosten of taks, maar wel met de beheerkosten. Ze vormen geen betrouwbare referentie voor het toekomstige rendement.

  De evolutie van de waarden van de fondsen van AG op een rij.

 • Met welk bedrag kan ik beginnen?
 • Voor de 4 formules bedraagt de premie minimaal 10 euro. 

 • Wat zijn de kosten?
 • Uppie Star Fly

  • Instapkosten: maximaal 0,5%.
  • Uitstapkosten: 1% gedurende 2 jaar en 11 maanden. Daarna gratis.
  • Beheerkosten: geschat op 2,46% per jaar (berekend op 01.01.2022).

  Uppie Star Run

  • Instapkosten: maximaal 0,5%.
  • Uitstapkosten: 1% gedurende 2 jaar en 11 maanden. Daarna gratis.
  • Beheerkosten: geschat op 2,36% per jaar (berekend op 01.01.2022).

  Uppie Star Go

  • Instapkosten: maximaal 0,5%.
  • Uitstapkosten: 1% gedurende 2 jaar en 11 maanden. Daarna gratis.
  • Beheerkosten: geschat op 2,25% per jaar (berekend op 01.01.2022).

  Uppie Moon

  • Instapkosten: 0% voor AG4You klanten.
  • Uitstapkosten: maximaal 1% van de theoretische afkoopwaarde, eventueel vermeerderd met een financiële correctie. Dit zijn bijkomende kosten om het rendement van de andere spaarders niet in gevaar te brengen. 
   Geen uitstapkosten als het contract op einddatum komt of bij overlijden van de verzekerde.
  • Beheerkosten: Jaarlijks maximaal 0,20% rechtstreeks op de gespaarde som (reserve) aangerekend.
 • Hoe zit het met de fiscaliteit (want ook daarover moeten we het hebben)?
 • Uppie Star Fly - Uppie Star Run - Uppie Star Go

  • Er is een taks van 2% van toepassing op elk bedrag dat je betaalt (premietaks).
  • Bij overlijden kunnen er successierechten te betalen zijn.
  • De fiscale behandeling is afhankelijk van jouw individuele situatie en kan altijd wijzigen.
  • Er is geen roerende voorheffing (je moet dus geen belasting betalen op jouw eventuele opbrengst).

  Uppie Moon

  • Er is een taks van 2% van toepassing op elk bedrag dat je betaalt (premietaks).
  • Bij overlijden kunnen er successierechten te betalen zijn.
  • De fiscale behandeling is afhankelijk van jouw individuele situatie en kan altijd wijzigen.
  • Een roerende voorheffing van 30% wordt enkel afgehouden bij uitstap tijdens de eerste 8 jaar van het contract en wordt berekend op basis van een fictief rendement van 4,75% per jaar.
 • Wat zijn de risico’s (voor ons geen taboe om hierover te spreken)?
 • Uppie Star Fly - Uppie Star Run - Uppie Star Go

  • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): De waarde van een beleggingsfonds schommelt dag per dag. De onderliggende activa evolueren en de financiële markten zijn voortdurend in beweging in positieve of negatieve zin (volatiliteit). Er is geen kapitaals- of opbrengstsgarantie en de verzekeringsmaatschappij kent geen winstdeling toe.
  • Liquiditeitsrisico: In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheerreglement) kan AG de vereffening van de eenheden van het fonds uitstellen of opschorten. Dit wil zeggen dat je even moet wachten om (een deel van) je geld terug te krijgen.
  • Risico's gelinkt aan het beheer van fondsen: Het risico bestaat altijd dat de uitgevoerde beleggingen, ondanks de expertise van de beheerders, niet de verwachte resultaten opleveren.
  • Faillissement van de verzekeraar: De activa van het fonds verbonden aan de levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een bijzonder vermogen dat afzonderlijk beheerd wordt binnen de activa van de verzekeraar. Bij een faillissement van de verzekeraar is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden van het fonds.

  Deze risico’s betekenen dat je misschien niet het volledige geïnvesteerde bedrag zal terugkrijgen.

  Uppie Moon

  • Het Garantiefonds beschermt deze levensverzekering op basis van de beschermingsregeling voor tak 21. Deze treedt in werking als AG in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor het resterende bedrag loop je het risico om dit geheel of gedeeltelijk te verliezen.
  • Uppie Moon biedt een gegarandeerde rentevoet en een mogelijke winstdeling. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, is het mogelijk dat door de taksen, kosten en actuele rentevoet het uitbetaalde kapitaal lager zou zijn dan het totale geïnvesteerde bedrag.
 • Ons duurzaam investeringsbeleid
 • Naast rendement speelt duurzaamheid een steeds grotere rol in de keuze voor een belegging. Milieu, maatschappij en goed bestuur, de zogenoemde ESG-factoren (Environmental, Social and Governance), kunnen een grote impact hebben op de prestaties en de risico’s van beleggingen.

  AG integreert daarom systematisch ESG-risicoscores in zijn analyses die het maakt alvorens te beleggen in bepaalde bedrijven en sectoren. Bovendien sluit AG bepaalde controversiële sectoren uit. AG houdt hiermee rekening in het spaar- en beleggingsaanbod van Uppie. Meer info over de duurzame beleggingsaanpak van AG vind je op de website van AG.

 • Heb je vragen of ben je over iets niet tevreden?
 • Neem dan eerst contact op met ons op uppie@ag.be of op +32 (0)2 664 94 85.

  Heb je daarna nog klachten, dan kan je die bezorgen aan AG, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be, 02/664.02.00, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel).

  Als de oplossing die AG voorstelt je geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as, de Meeussquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as).

 • Documenten
 • Wil je meer informatie? Dan kan je de volgende documenten lezen. Zo ben je volledig op de hoogte! Voor je een contract ondertekent, moet je ze zeker doornemen. 

  Uppie Star Fly

  Uppie Star Run

  Uppie Star Go

  Uppie Moon

  Deze levensverzekeringen, ontwikkeld door AG, een Belgische verzekeraar, zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Een vraag?

Je kan ons bereiken

via e-mail op uppie@ag.be

via telefoon op 02/664.94.85 van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Een vraag?

Je kan ons bereiken

via e-mail op uppie@ag.be

via telefoon op 02/664.94.85 van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.